blog.tan.xyz
Sublime กับความขี้เกียจ
สำหรับ Developer แต่ละคน เวลาที่เขียนโค้ด มักจะมีปัญหาที่ทำให้การทำงานช้าลงแตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นเพราะคิดไม่ออกบ้าง ภาษาไม่ถนัดบ้าง หรืออะไรต่างๆกันไป แต่ปัญหาสำหรับผมนั้นออกแนวแตกต่างออกไปจากชา…