blog.tan.xyz
ความรู้มากมาย แต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ถูกซักที ตอนที่ 1 – การออกแบบ(1)
ความรู้มากมาย แต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ถูกซักที ตอนที่ 1 – การออกแบบ(1) หลังจากที่ได้พูดถึงการเขียนโปรแกรมในเชิงลักษณะของ Code มาเป็นเวลานานแล้ว ก็เชื่อว่าผู้ที่ติดตามอ่านในแต่ละบทความนั้น ก…