blog.sunfrogshirts.com
Re-targeting: Xuất E-mail
Các đơn vị tiếp thị giàu kinh nghiệm đều biết rằng sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn khi bán sản phẩm cho những khách hàng cũ, những người đã truy cập vào website của bạn trước đó, hơn là hướng đến những …