blog.squaber.com
Inwestowanie vs spekulacja - Squaber
Wszelkie działania podejmowane na rynkach finansowych mają w swoim zamierzeniu osiągnięcie jak największej stopy zwrotu na kapitale, dlatego też z praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy czy zostaniemy nazwani inwestorami czy też spekulantami (graczami) giełdowymi. Jednak z teoretycznego punktu widzenia od kilkunastu lat bardzo mocno zaciera się granica pomiędzy inwestowaniem i spekulowaniem na giełdzie, a pomiędzy jednym i drugim jest znacząca różnica.