blog.squaber.com
Czarne Łabędzie na rynkach finansowych - Squaber
Czarne łabędzie to decydujące i mało prawdopodobne do przewidzenia zdarzenia, które mają duży wpływ na dalszy rozwój wydarzeń.