blog.squaber.com
Wskaźnik ceny do wartości księgowej (C/WK) - Squaber
Cena do wartości księgowej to jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej, przeznaczony do oceny wartości spółki giełdowej. Informuje on jaką cenę trzeba zapłacić za 1 złotówkę wartości kapitałów własnych. Wielu inwestorów decyduje się na zakup akcji spółki właśnie na jego podstawie. Przyjmują oni, że im niższa wartość C/WK tym lepiej.