blog.squaber.com
Dywersyfikacja portfela akcyjnego - Squaber
W celu zmniejszenia ponoszonego ryzyka inwestorzy często dokonują dywersyfikacji inwestycji czyli zakupu do swojego portfela akcji zróżnicowanych spółek w nadziei, że ewentualne spadki notowań niektórych z nich zostaną zrekompensowane wzrostami wartości innych.