blog.squaber.com
Reakcja WIG20 na dane gospodarcze - Squaber
Czy reakcja WIG20 na dane gospodarcze jest dla inwestorów istotna, a jeśli tak, to w jaki sposób przygotowywać się na odczyty makroekonomiczne?