blog.shpresa.al
E-Albania sjell shërbimin e ri elektronik “Vërtetim i periudhës së burgut”
Shërbimi elektronik “Vërtetim i periudhës së burgut” u vjen në ndihmë shtetasve që të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim mbi një dënim që kanë kryer, me datat përkatëse …