blog.pej.ir
میراث من
به پادکست زیر گوش کنید: (نوشته‌ی زیر متن پادکست است) [دکمه‌ی Play را کلیک کنید] من تنهایی‌ام را می‌توانم با خیره شدن به یک گل رزِ سرخ پژمرده سپری کنم. مگر من از دنیا چه خواستم که آیین یکتا پرستی‌ام…