blog.pej.ir
سقوط باکره
مبادا که نوای‌ام به گوش تو رسد. چه کسی باور می‌کند من نیستم؟ من نیستم. نبودم. اشتباه از من بود. باور کردم که در این دنیای نیستی، هستم. بگذارید همین یک شب باهم شاد باشیم. [درست بعد از این مونولوگ زو…