blog.pej.ir
ملغمه‌ایی از تعلیق در تعلیق، اقلیت در اقلیت، حقارت در حقارت
با دستان خودت او را از آغوش خود جدا کردی و به خاک سپردی. در اعماق وجودت به روزهایی که با او سپری کرده بودی فکر می‌کردی. می‌دانم که او را به خاک سپردی اما حسرت‌اش هنوز باقی است. گهگاهی که از کنار آن…