blog.pej.ir
دوباره آغاز
هیچ‌وقت به این اندازه به مرگ نزدیک نبودم. منظورم تجربه‌ی مرگ نیست. منظورم فاصله است. کوتاه شدن این فاصله مرگ را برایم دل‌پذیر کرده است. هیچ ترسی نیست. هیچ محضی نیست.…