blog.palac.art.pl
WSZYSCY CHCECIE MIEĆ CZYSTE SUMIENIA – RECENZJA
Sprawiedliwość – od wieków każdy interpretował znaczenie tego słowa na swój sposób i względem własnej osoby. Pojęcie to jeszcze trudniej zdefiniować w dzisiejszych czasach, gdy wokół wzmaga s…