blog.palac.art.pl
MAGIA MINIATURY – SŁÓW KILKA O WYSTAWIE
Miniatura w świecie jest wszechobecna. Spotykamy się z nią w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Bywa, że czasami miniatura nie tylko nas otacza, ale również przytłacza… miniaturą okazuje się w…