blog.palac.art.pl
KURIER PAŁACOWY – JEDYNA TAKA GAZETA
Kolorowe Kurier Pałacowy to gazeta jednodniowa, wydana z okazji 59. urodzin Pałacu Kultury Zagłębia. Można w niej znaleźć podsumowanie działalności PKZ z ostatniego roku oraz parę innych ciekawoste…