blog.palac.art.pl
Building Management System – czyli centrum dowodzenia Pałacem
Building Management System – w skrócie BMS, czyli centrum dowodzenia Pałacem, nieco przypominające mostek Gwiazdy Śmierci. I choć nie da się z niego wystrzelić wiązki laserowej, mogącej znisz…