blog.palac.art.pl
AGORA
Miejsce wokół którego tętniło życie polityczne, religijne i handlowe, gdzie można było spotkać sławnych myślicieli, a czasami i obejrzeć spektakl teatralny – tym miejscem w starożytnej Grecji była …