blog.octp-net.ne.jp
職場体験!受け入れ中
毎年、中高生の職場体験や小学生の会社見学などを受け入れておりますが、 現在、大村高校の生徒が職場体験で会社を訪…