blog.nguyenlnp.com
“Hillary”, narrated by Morgan Freeman
Đoạn clip có tựa đề đơn giản này có sức truyền tải rất lớn, không chỉ nhờ phần nội dung công phu mà còn nhờ một giọng đọc, dẫn hết sức truyền cảm mà nhiều người vẫn hay ví là “Giọng của Chúa” (Voic…