blog.mor-k.com
״נביעות״ משיקה סדרת בקבוקים בשיתוף עם עמותת ״גדולים מהחיים״
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ לקראת החזרה לבית הספר, "נביעות" משיקה סדרת בקבוקים במהדורה מיוחדת כשההכנסות ממכירת הבקבוקים הינם תרומה ל עמותת "גדולים מהחיים" כל ההכנסות ממכיר…