blog.mor-k.com
״השניצל של תמיר״ מלך השניצלים של גבעתיים
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום באדיבות קרן שלי אם יצא לכם לעבור באזור התעשיה של גבעתיים במתחם כורזין, בטוח שצדה את עינכם, בוטקה כחול שנבנה לפני 30 שנה, שניצב ממש מול היכל יהדות ווהלין ותור ארוך של אנ…