blog.mor-k.com
תערוכת קוסמוביוטי 2019
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום סילביה גולן תערוכת קוסמוביוטי 2019 – סיקור מתערוכת היופי הגדולה בישראל תערוכת קוסמוביוטי 2019, שהתקיימה באוניברסיטת תל אביב. אליפות בן לאומית שהשתתפו בה מעל לי200 מתמוד…