blog.mor-k.com
תערוכת בוגרים ויצו חיפה
כתבתה של אווה קורן בעריכתה של קרן שלי ב-23/7/14 בצל מבצע צוק איתן נפתחו תערוכות הגמר של בוגרי המחלקה לתקשורת חזותית ובוגרי מחלקת צילום ומדיה לשנת 2014. במחלקה לתקשורת חזותית הוצגו התערוכות בחדרים נ…