blog.mor-k.com
רן גפנר, אורי גלר החדש אלוף אירופה במנטליזם יוצא לכבוש את אליפות העולם בעיר רימיני איטליה
כתבתה של קרן שלי קרדיט תמונות יח״צ וקרן שלי רן גפנר אלוף אירופה במנטליזם יוצא לכבוש את אליפות העולם במנטליזם בעיר רימיני איטליה רן גפנר – יתמודד בתחרות אליפות העולם במנטליזם וקוסמות מטעם 'הפדרציה ה…