blog.mor-k.com
רחצה לילית ולינת שטח בגן השלשה סחנה
כתבתה של קרן שלי בחופש הגדול ממשיכים את המסורת בסחנה: הרחצה הלילית בגן הלאומי גן השלושה-סחנה (אחד האתרים היפים בעולם על פי בחירת מגזין TIME] הכוללת רחצה לאורה של תאורת לילה מיוחדת שהותקנה בתוך הברי…