blog.mor-k.com
קמפוס חרוב לילדים בסיכון ירושלים
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ לראשונה בעולם: מרכז המאחד תחת קורת גג אחת את כלל השירותים לילדים נפגעי התעללות בימים אלה נפתח בירושלים 'קמפוס חרוב לילדים', מרכז טיפולי ראשון מסוגו לילדים נפגעי הת…