blog.mor-k.com
פאות קדושות ומיקי קם במופע משותף
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום מייקל פלדמן פאות קדושות מופע ייחודי ומיוחד של 4 גברים מוכשרים עד כאב, מופע גרנדיוזי שלוקח אותנו למחוזות העבר וההווה בנושא המוזיקה הישראלית לדורותיה, תוך גילום דמותם של …