blog.mor-k.com
ערב התרמה לעמותת ער״ן הבימה 2.12.14
כתבתה של אווה קורן בעריכתה של קרן שלי בכירי המשק ואנשי ציבור גדשו אמש את התיאטרון הלאומי הבימה לערב גאלה השנתי של עמותת ער״ן. אולם רובינא נתרם באדיבותו הרבה של התיאטרון לטובת קיום הערב המרגש. &nbsp…