blog.mor-k.com
עמותת רוח נשית ערב התרמה 15.12.14
כתבתה של קרן שלי אמש התקיים ערב ההתרמה 15.12.14, באולם סמולארש באוניברסיטת תל-אביב הארוע המכובד החל בקוקטיל חגיגי ובר משאות. הארוע נערך במעמד מכי נאמן מנכלית העמותה, יעל אבקסיס נשיאת פורום נשות העס…