blog.mor-k.com
עמותת צ.ל.ש חוגגת עשור בערב התרמה חגיגי 8.1.17
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום מייקל פלדמן אמש גדשו תורמים וסלבריטאים רבים את מוזאון תל אביב לאומנות, למען מטרה נעלה, ערב התרמה חגיגי בשיתוף הקהילה העסקית לציון עשור לעמותת צ.ל.ש עמותה שפועלת לעידוד…