blog.mor-k.com
עמותת AT ערב התרמה עם קרן פלס ורמי קליינשטין לשנת 2016
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום מייקל פלדמן תורמים, מתנדבים ועמותת הידידים של עמותת a-t , גדשו אמש את המשכן לאומנויות הבמה בתל-אביב. לערב התרמה מכובד שבחלק האומנותי השתתפו אורי חזקיה, קרן פלס ורמי קלי…