blog.mor-k.com
עמותת אנוש ערב התרמה לשנת 2019
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום דרור סיתהכול עמותת אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש. חגגה אמש את ערב ההתרמה לשנת 2019 בישראל חיים כיום למעלה מ-150,000 אנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית. זו קבוצת בעלי המ…