blog.mor-k.com
סיור לילי תיאטרלי וכתבי חידה בימי הקיץ במיני ישראל
כתבתה של קרן שלי קרדיט תמונות יח״צ חודש יולי במיני ישראל פארק מיני ישראל בלטרון יוצא החל מחודש יולי עם תכנית קיץ מיוחדת לשעות בין הערביים, המתמודדת היטב עם החום. מבקרי הפארק ייהנו ממספר אטרקציות הכ…