blog.mor-k.com
נשות המדבר מספרות מסע מרתק לרהט בלילות הרמדאן
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ מסע מרתק וקוסמי ברהט והכרות עם נשות המדבר שלראשונה מספרות וחושפות את סיפור חייהן. הנשים העמלות שמכינות את ארוחת האיפטאר שהיא ארוחת שבירת הצום בלילות הרמדאן. שהעיר…