blog.mor-k.com
נווה שכטר והשקת קפה לורנץ המחודש
כתבתה של קרן שלי בשנת 1886 רכש פרנץ לורנץ, אשר נמנה על הטמפלרים הגרמנים שהתיישבו ביפו, מגרש בסמוך לבית שלוש בנווה צדק ובנה עליו בית מגורים ובית קפה, שנודע מאז ועד היום בשם קפה לורנץ. הבית שימש כבית…