blog.mor-k.com
מנשה רגיב השיק ערב דיפלומטי נוצץ בנוכחות שגריר בולגריה וראשי ערים
כתבתה של קרן שלי מנשה רגיב יקיר של העיר יהוד מונוסון. השיק ערב דיפלומטי נוצץ ואירוח כיד המלך, בביתו שביהוד. הועידה בנושא פרוייקט ״עיר חכמה״ שארגן השלטון המקומי. במסגרתה הגיעו 400 ראשי ערים מכל רחבי…