blog.mor-k.com
מוצר השנה הזוכים בפרסי הצרכנות לשנת 2019
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח”צ הצרכנים בישראל כבר בחרו: הוכרזו הזוכים בפרסי החדשנות של 'מוצר השנה״ – בחירת הצרכנים' 2019 הצרכנים בישראל בחרו ובאירוע השנתי של זוכי 'מוצר השנה – בחירת הצרכנים' הוכ…