blog.mor-k.com
מועדון עדיף חגג אירוע 2019
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ לאחר שנתיים של פעילות מוצלחת עם כ-30,000 חברים מועדון עדיף חגג באירוע יוקרתי עדיף, מועדון הצרכנות החברתי הראשון לאנשים עם מוגבלויות, הראשון מסוגו הפועל בישר…