blog.mor-k.com
מבשלים זוגיות מופע חדש
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ 'מבשלים זוגיות' הוא מופע בידור אינטראקטיבי עם מסר ותובנות לחיים, עצות טובות למקרים של משבר בזוגיות איך אפשר להציל עדיין את הניצוץ שנשאר לחדש ולשמר את הזוגיות לאורך…