blog.mor-k.com
מבארוק עד ביורק מסע מוסיקלי באולמות האבירים
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום מבארוק עד ביורק – מסע מוסיקלי אופראי באולמות האבירים – מיזם חדש של משרד התיירות בשיתוף עם החברה לפיתוח עכו העתיקה והאופרה הישראלית, אוצרות הגליל ועיריית עכו…