blog.mor-k.com
כפרי הבדואים בגליל שהלילה יורד והקסם עולה
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום באדיבות קרן שלי שהלילה יורד והקסם עולה בכפרי הבדואים בגליל! סיור עיתונאים לכפרי הבדואים בגליל ביוזמת המשרד לפיתוח הגליל בשיתוף עם משרד התיירות. כפרי הבדואים – שימ…