blog.mor-k.com
יומנה של פולניה ביקורת
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ ומייקל פלדמן "יומנה של פולנייה" הצגה קומית ומשעשעת, קלילה שעושה טוב על הלב. הצגה שעוסקת בגיציה קוחנה, הכוהנת הגדולה של החשיבה השלילית, שלא מבינה מדוע הע…