blog.mor-k.com
טקס פרסי התיאטרון לשנת 2018
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח״צ הוכרזו המועמדים הסופיים לפרסי התיאטרון ! טקס פרס התיאטרון, יתקיים ביום ו' 25 במאי, 2018 בשעה 12.30 באולם רובינא בתיאטרון הלאומי הבימה, תל-אביב. מי תיבחר להצגת השנה…