blog.mor-k.com
טקס פרסי אופיר לשנת 2014
4 כתבתה של קרן שלי טקס פרסי אופיר שהתקיים זו השנה ה-25, נערך השנה באשדוד לאות הזדהות עם תושבי הדרום. שדרת הכוכבים, מי צעד על השטיח האדום, הכוכב הזוהר של דאנה איבגי והשוס של הערב, תקרית השמלה של רונ…