blog.mor-k.com
חדש ״חגיגה לעיניים״ סדרה בערוץ הראשון מידי יום ראשון 21:00 החל מ-21.6.15
כתבתה של קרן שלי קרדיט תמונות יח״צ "חגיגה לעיניים" – סיפורו של הקולנוע הישראלי, 150 מרואיינים, 48 ימי צילום שנפרשו לאורך למעלה משנתיים למעלה מ- 250 סרטים, רטרוספקטיבה טלוויזיונית ראשונה מ…