blog.mor-k.com
חדרה עיר בתנופה והתחדשות
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום באדיבות קרן שלי חדרה עיר בתנופה והתחדשות שלא נחה על השמרים לרגע, מפתיע ובגדול!!!! בסיור עיתונאים לעיר חדרה ביוזמת משרד התיירות וחברת ״נחלים״ החברה לפיתוח תיירות חדרה ב…