blog.mor-k.com
חברת התעופה ״אירופלוט״ חוגגת 7 שנות פעילות בישראל
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום במסיבה נוצצת ורבת משתתפים, חגגה חברת התעופה הלאומית של רוסיה ״אירופלוט״ 7 שנים לקשרי התעופה עם ישראל. אירופלוט מסכמת את שנת 2017 בישראל ומציגה נתונים מרשימים והשגים בלת…