blog.mor-k.com
השקת מעריבתא-מרכז מעריב החדש
כתבתה של אווה קורן בעריכתה של קרן שלי בית מעריב הוותיק עבר מהפך רציני ומהשבוע הפך לבית לאופנה ישראלית,משכנם של מעצבים ישראליים צעירים. היזם עזרא לוי פתח את המיזם וממן את המקום,כאשר הכוונה היא שהמקו…