blog.mor-k.com
השקת הספר מדיטציה טרנסנדנטלית מאת בוב רוט
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום איציק בירן ובאדיבות קרן שלי השבוע הוזמנו למלון הילטון, להשקת הספר ״מדיטציה טרנסנדנטלית״ מאת בוב רוט, מורה למדיטציה טרנסנדנטלית. יש לציין שההשקה היתה מלווה בידוענים רבים…